Văn bản theo cơ quan ban hành: Huyện Ủy Nam Trà My

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022 04/08/2022 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng
2 Số: 21-HD/HU ngày 17.06.2022 07/07/2022 Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức.
3 Số: 09 QĐ/HU ngày 27.06.2022 07/07/2022 Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện.
4 Số: 56 - KH/HU ngày 24.03.2022 30/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chương số 11-CTr-TU ngày 13/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục thực hiện kết luận...
5 Số: 624 - CV/HU ngày tháng 03 năm 2022 23/03/2022 Sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01 - KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW
6 Số: 54 - KH/HU ngày 21.03.2022 22/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TU, ngày 12/04/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số Tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
7 Số: 53- KH/HU ngày 17.03.2022 19/03/2022 Kế hoach việc thực hiện xây dựng quy hoạch, Ban Chấp hành, Ban thường vụ huyện ủy, các chức danh cán bộ chủ chốt cấp ủy, HĐND, UBND huyện nhiệm kỳ 2025 -2030, 2026 -2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.
8 Số: 51 - KH/HU ngày 11.03/2022 19/03/2022 Kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nam Trà My
9 Số: 52 - KH/HU ngày 16.03.2022 17/03/2022 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19 - NQ/TU ngày 17/12/2021 của Tỉnh ủy khóa XXII về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng giai đoạn 2021 - 2025
10 Số: 618 - CV/HU ngày 17.03.2022 17/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
11 Số: 617 - CV/HU ngày 11.03.2022 15/03/2022 Về việc thống nhất nội dung giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
12 Số: 05 - QĐ/HU ngày 08.03.2022 09/03/2022 Quy định về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
13 Số: 49 - KH/HU ngày 08.03.2022 09/03/2022 Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
14 Số: 606 - CV/HU ngày 02.03.2022 02/03/2022 V/v mời dự trực báo Khối Mặt trận - Đoàn thể huyện
15 Số: 19 -HD/HU ngày 28.02.2022 02/03/2022 Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
16 Số: 603 - CV/HU ngày 25.02.2022 28/02/2022 Về việc triển khai Kết luận số 723 - KL/HVCTQG về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 - CT/TW
17 Số: 578 - QĐ/HU ngày 15.02.2022 21/02/2022 QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy chế hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng
18 Số: 593 - CV/HU ngày 17.02.2022 18/02/2022 Về việc đẩy mạnh sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề " Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
19 Số: 45 - KH/HU ngày 14.02.2022 18/02/2022 Kế hoạch triển khai Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025
20 Số: 595 - CV/HU ngày 17.02.2022 17/02/2022 Về việc xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên năm 2022
21 Số: 592 - CV/HU Ngày 16.02.2022 16/02/2022 Về việc giao tham mưu nội dung phục vụ Hội nghị Huyện ủy lần thứ 9 (khóa XIX)
22 Số: 05 -CV/BCĐ ngày 21.01.2022 24/01/2022 Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
23 Số: 03 - TT/HU ngày 23.12.2021 02/01/2022 Thông tri về việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
24 Số: 133 - TrTB/HU ngày 22.11.2021 13/12/2021 Trích Thông Báo nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy ngày 22/11/2021
25 Số: 478 - QĐ/HU ngày 29.09.2021 01/10/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid -19
26 Số: 09 - Ctr/HU ngày 15.09.2021 20/09/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
27 Số: 31-CV/BVĐ ngày 15.0.9,2021 17/09/2021 Về việc đôn đốc ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ hổ trợ Nông dân huyện năm 2021
28 Số 475 -CV/HU ngày 13.09.2021 13/09/2021 Về việc mời dự Hội nghị trực báo quý III/2021 với Khối Mặt trận, hội, đoàn thể huyện
29 Số 30 -KH/HU 03/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ tư, khóa XXII về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025
30 Số 31 -KH/HU ngày 03/08/2021 09/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02 - KL/TW ngày 18/05/2021 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW, ngày 25/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
31 Số 05 -CT/HU ngày 27/7/2021 05/08/2021 Chỉ thị về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội Cựu Chiến binh cấp cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VII
32 Số: 32-KH/HU ngày 03/8/2 03/08/2021 Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghi quyết hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4, khóa XXII
Tìm kiếm văn bản
TIN XEM NHIỀU
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay442
  • Tháng hiện tại1,721
  • Tổng lượt truy cập386,260
VĂN BẢN MỚI

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 979 | lượt tải:475

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 329 | lượt tải:117

Số: 09 QĐ/HU ngày 27.06.2022

Quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị huyện.

Thời gian đăng: 07/07/2022

lượt xem: 332 | lượt tải:150

Số: 21-HD/HU ngày 17.06.2022

Hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, nhận xét kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Thời gian đăng: 07/07/2022

lượt xem: 285 | lượt tải:108

Số: 1448/MTTQ - BTT ngày 24.06.2022

V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI

Thời gian đăng: 26/06/2022

lượt xem: 2794 | lượt tải:1609

Số: 1455/QĐ-UBND ngày 30.06.2022

Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Nam Trà My

Thời gian đăng: 26/06/2022

lượt xem: 282 | lượt tải:128

Số: 1446/MTTQ -BTT ngày 22.06.2022

V/v đề nghị triển khai thực hiện Chương trình phối hợp giữa BTT Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh với Thanh Tra tỉnh, Sở Tư pháp, Hội Luật gia và Đoàn Luật sư tỉnh

Thời gian đăng: 26/06/2022

lượt xem: 268 | lượt tải:109

Số: 1445/MTTQ-BTT ngày 22.06.2022

V/v Báo cáo số liệu tổ chức và cán bộ năm 2022

Thời gian đăng: 26/06/2022

lượt xem: 323 | lượt tải:140

Só: 135/MTTQ - BTT ngày 30.05.2022

Về việc xây dựng báo cáo công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022

Thời gian đăng: 30/05/2022

lượt xem: 932 | lượt tải:497

Số: 05/HĐND - VP ngày 15.04.2022

Về việc tham gia phản biện Đề án trình kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 -2026

Thời gian đăng: 18/04/2022

lượt xem: 728 | lượt tải:284
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 886 | lượt tải:149

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 906 | lượt tải:169
Tập đoàn thể thao Elipsport
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây