STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số: 37- QĐ/TW ngày 25.10.2021 29/11/2021 Quy định về những điều Đảng viên không được làm
2 Số: 467/QĐ-MMTQ-BTT ngày 29.11.2021 29/11/2021 Quyết định về việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi.
3 Số: 53/KH - MTTQ-BTT ngày 17.11.2021 16/11/2021 Kế Hoạch tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII ( Nhiệm kỳ 2021 -2026)
4 Số: 40/TB - MTTQ - BTT ngày 15.11.2021 15/11/2021 THÔNG BÁO
Về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
5 Số: 41 -QĐ/TW ngày 03.11.2021 11/11/2021 Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ
6 Số: 103 /QĐ - MTTQ ngày 26.08.2021 08/11/2021 Quyết định về việc củng cố Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ huyện Nam Trà My
7 Số: 01 Ngày 05.11.2021 04/11/2021 DANH, SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TIỀN VÀ HÀNG HÓA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19 ( Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021)
8 Số: 607 - CV/TU ngày 1/11 02/11/2021 Phúc đáp công văn số 1119/MTTQ - BTT, của BTT UBMTTQVN tỉnh
9 Số: 79/TB - UBND ngày 26.10.2021 25/10/2021 Thông Báo nội dung kết luận của Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID -19 của huyện
10 Số: 919/UBND - VP ngày 26.10.2021 25/10/2021 Về việc hạn chế di chuyển để phục vụ cho công tác truy vết phòng chống dịch Covid -19
11 Số: 23 -TB/BTCTU ngày 13.10.2021 17/10/2021 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
12 Số: 01 ngày 15.10.2021 14/10/2021 NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC NĂM 2021
13 Số: 29/2021/NQ - HĐND ngày 29&# 10/10/2021 NGHỊ QUYẾT
Sửa đổi điểm b khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng
10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ
cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;
chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14 Số: 32/2021/NQ - HĐND ngày 29&# 10/10/2021 NGHỊ QUYẾT
Về quy định mức hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
15 Số: 3039 /MTTW-BTT ngày 01.10.2021 06/10/2021 V/v đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid - 19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
16 Số: 288/BCHPCTT&TKCN ngày 05.10.20 05/10/2021 Về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lớn.
17 Số: 03/2020/QĐ-UBND ngày 05.06. 05/10/2021 QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức, xã phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18 Số: 478 - QĐ/HU ngày 29.09.2021 30/09/2021 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch Covid -19
19 Số: 14 - KL/TW ngày 22.09.2021 29/09/2021 Kết Luận của Bộ chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung
20 Số: 1083/MTTQ-BTT ngày 28.09.2021 27/09/2021 Về việc dự hội nghị giao ban trực tuyến truyển khai nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021
21 Số: 01 23/09/2021 Kính gửi chuyên đề toàn khóa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026
22 Số: 437/QĐ-MTTQ - BCT ngày 21.09.2021 20/09/2021 Quyết định phân bổ kinh phí hổ trợ xây dựng nhà ở bị cháy hoàn toàn do hỏa hoạn gây ra trên địa bàn huyện Nam Trà My
23 Số: 09 - Ctr/HU ngày 15.09.2021 19/09/2021 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
24 Số: 1071/MTTQ - BTT ngày 16.09.2021 19/09/2021 Báo cáo thực trạng công tác giám sát, tham gia góp ý xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp
25 Số: 31-CV/BVĐ ngày 15.0.9,2021 16/09/2021 Về việc đôn đốc ủng hộ, đóng góp xây dựng Quỹ hổ trợ Nông dân huyện năm 2021
26 Số 50/KH-MTTQ - BTT ngày 08.09.2021 15/09/2021 Kế hoạch tổ chức đoàn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ xã Trà Vân - Kèm theo quyết định thành lập đoàn giám sát
27 Số: 107 /QĐ -MTTQ - BTT ngày 14.9.2021 14/09/2021 Quyết định thành lập Ban biên tập và cộng tác viên Trang thông tin điện tử Ủy Ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My, nhiệm kỳ 2019 - 2024
28 Số 15 - CT/TU ngày 27.08.2021 13/09/2021 CHỈ THỊ
về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh
29 Số 475 -CV/HU ngày 13.09.2021 12/09/2021 Về việc mời dự Hội nghị trực báo quý III/2021 với Khối Mặt trận, hội, đoàn thể huyện
30 Số: 154/CV-MTTQ-BTT Ngày 10.09.2021 09/09/2021 Về việc Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021 về công tác thi đua khen thưởng
31 Số 100/BC - MTTQ -BTT ngày 30.08.2021 08/09/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND tỉnh khóa XII ( nhiệm kỳ 2021 -2026 )
32 Số: 294 -QĐ/TU ngày 07.09.2021 08/09/2021 Quyết ĐịnhBan hành danh mục vị trí việc làm tạm thời gắn với chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Quảng Nam
33 Số: 1053/MTTQ - BTT ngày 01.09.2021 05/09/2021 Về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch giám sát của UBMTTQVN các cấp đối với việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND các cấp tại địa phương
34 Số: 152/MTTQ - BTT ngày 01.09.2021 31/08/2021 Công văn về việc tuyên truyền, vận động treo cờ Tổ quốc tại nhà của các tín đồ tôn giáo
35 Số 1 - Bản Đăng Web 31/08/2021 Điều lệ Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam khóa IX ( 2019 -2024)
36 Số: 287 - QĐ/TU ngày 23.08.2021 29/08/2021 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
37 Số: 68 /TB - UBND ngày 20.08.2021 28/08/2021 THÔNG BÁO
Tiếp nhận hồ sơ sinh viên cử tuyển thuộc nhóm ngành sư phạm
đã tốt nghiệp chưa bố trí việc làm do huyện Nam Trà My cử đi học
38 Số: 69/TB - UBND ngày 25.08.2021 28/08/2021 THÔNG BÁOVề nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2021
39 Số: 34 /TB-MTTQ -BTT ngày 27.08.2021 26/08/2021 Thông Báo ra mắt Trang thông tin điện tử của Uỷ Ban Mặt Trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My
40 Số: 30 /BC-MTTQ - BTT ngày 19.08.2021 26/08/2021 BÁO CÁO
Kết quả công tác Mặt trận tháng 8
nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021
41 Số 5395/UBND - KGVX ngày 18.08.2021 23/08/2021 V/v điều chỉnh thời gian cách ly,giám sát y tế đối với người về từcác tỉnh, thành phố đang thựchiện giãn cách xã hội theo Chỉthị số 16/CT-TTg và các trườnghợp có liên quan
42 Số 33/TB-MTTQ - BTT ngày 20.08.2021 22/08/2021 Thông báo tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất và thứ hai, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026
43 Số: 08 - CTr/TU 19/08/2021 Chương trình thực hiện chỉ thị số 03 - CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới.
44 Số: 224 - TB/TU ngày 18.8.2021 18/08/2021 Thông Báo kết luận của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 17/8/2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
45 Số: 1788/QĐ-UBND ngày 23.07.2021 17/08/2021 Quyết định củng cố Ban chỉ đạo cấp huyện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
46 Số 30/TB-MTTQ - BTT ngày 17.08.2021 16/08/2021 Thông Báo về việc phân công nhiệm vụ đối với các ủy viên Ban Thường trực và cán bộ, công chức cơ quan Ủy Ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nam Trà My khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2021
47 Số 76/LĐLĐ ngày 17.8.2021 16/08/2021 Về việc hưởng ứng cuộc thi " Công chức, viên chức, lao động viết về dân tộc, tôn giáo"
48 Số:97 / BC - MTTQ - BCT ngày 30/ 15/08/2021 Báo cáo công tác tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng cứu trợ hỗ trợ nhân dân khắc phục, trong, sau bão số 9,10 năm 2020 trên địa bàn huyện Nam Trà My
49 Số 121/KH - MTTQ -BTT ngày 16.8.2021 15/08/2021 Kế Hoạch tổ chức giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ năm 2021
50 Số 31 -KH/HU ngày 03/08/2021 08/08/2021 Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02 - KL/TW ngày 18/05/2021 của Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47- CT/TW, ngày 25/5/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy
Tìm kiếm văn bản
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay409
  • Tháng hiện tại2,951
  • Tổng lượt truy cập65,944
VĂN BẢN MỚI

Số: 37- QĐ/TW ngày 25.10.2021

Quy định về những điều Đảng viên không được làm

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 32 | lượt tải:17

Số: 467/QĐ-MMTQ-BTT ngày 29.11.2021

Quyết định về việc chuyển kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số gặp khó khăn trên địa bàn các huyện miền núi.

Thời gian đăng: 30/11/2021

lượt xem: 35 | lượt tải:14

Số: 53/KH - MTTQ-BTT ngày 17.11.2021

Kế Hoạch tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND huyện khóa XII ( Nhiệm kỳ 2021 -2026)

Thời gian đăng: 17/11/2021

lượt xem: 38 | lượt tải:21

Số: 40/TB - MTTQ - BTT ngày 15.11.2021

THÔNG BÁO Về việc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Thời gian đăng: 16/11/2021

lượt xem: 41 | lượt tải:16

Số: 41 -QĐ/TW ngày 03.11.2021

Quy định về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ

Thời gian đăng: 11/11/2021

lượt xem: 37 | lượt tải:18

Số: 103 /QĐ - MTTQ ngày 26.08.2021

Quyết định về việc củng cố Ban Vận động, tiếp nhận, phân phối, quản lý và sử dụng tiền, hàng cứu trợ huyện Nam Trà My

Thời gian đăng: 08/11/2021

lượt xem: 51 | lượt tải:39

Số: 01 Ngày 05.11.2021

DANH, SÁCH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ DOANH NGHIỆP, CÁ NHÂN ỦNG HỘ TIỀN VÀ HÀNG HÓA CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG COVID-19

Thời gian đăng: 05/11/2021

lượt xem: 90 | lượt tải:41

Số: 607 - CV/TU ngày 1/11

Phúc đáp công văn số 1119/MTTQ - BTT, của BTT UBMTTQVN tỉnh

Thời gian đăng: 02/11/2021

lượt xem: 48 | lượt tải:25

Số: 79/TB - UBND ngày 26.10.2021

Thông Báo nội dung kết luận của Đồng chí Trần Duy Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID -19 của huyện

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 70 | lượt tải:32

Số: 919/UBND - VP ngày 26.10.2021

Về việc hạn chế di chuyển để phục vụ cho công tác truy vết phòng chống dịch Covid -19

Thời gian đăng: 26/10/2021

lượt xem: 65 | lượt tải:34
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 46/GM - MTTQ - BTT ngày 25.11.2021

Giấy Mời Dự hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo đề án " Phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại huyện Nam Trà My, giai đoạn 2021 -2026"

Thời gian đăng: 25/11/2021

lượt xem: 56 | lượt tải:23

số: 531 -CV/HU ngày 22.11.2021

Về việc mời dự Hội nghị quán triệt một số văn bản của Trung ương

Thời gian đăng: 22/11/2021

lượt xem: 26 | lượt tải:9

Số: 530 -CV/HU ngày 22.11.2021

Về việc dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyêt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thời gian đăng: 22/11/2021

lượt xem: 30 | lượt tải:20

Số: 04 - CV/BCĐ ngày 2.11.2021

Mời dự họp hội nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo cấp huyện phòng, chống Covid -19

Thời gian đăng: 02/11/2021

lượt xem: 50 | lượt tải:24

Số: 499-CV/HU ngày 13.10.2021

Mời dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị TW4 và quán triệt một số văn bản của Trung ương

Thời gian đăng: 14/10/2021

lượt xem: 45 | lượt tải:19
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây