UBMT HUYỆN NAM TRÀ MY SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 403 VÀ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023

Thứ hai - 06/03/2023 03:55 4.235 0
Ngày 02/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
UBMT HUYỆN NAM TRÀ MY SƠ KẾT NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH 403 VÀ GIAO BAN CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023
            Ngày 02/3/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.
            Tại Hội nghị, đã thông qua báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch 403 của Mặt trận huyện. Giai đoạn 2017 – 2022,
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì phối hợp tổ chức 12 cuộc giám sát chuyên đề, trong đó có 01 cuộc giám sát việc lập danh sách và chi trả cho các đối tượng  thuộc hộ nghèo, người hưởng trợ cấp xã hội; người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp hằng tháng bị ảnh hưởng do dịch covid -19 gây ra tại Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, UBND xã Trà Don; có 03 cuộc giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư tại xã Trà Vân, Trà Leng và Trà Nam; 02 cuộc giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; có 02 cuộc giám sát về thực hiện Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại xã Trà Tập, Trà Dơn và Phòng Dân tộc; có 02 cuộc giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện  Quyết định số  217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy xã Trà Linh và Trà Nam; có 01 cuộc giám sát kết quả thực hiện  bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam; 01 cuộc giám sát công tác vận đông, tiếp nhận, phân bổ và sử dụng nguồn Quỹ Cứu trợ, Quỹ vì người nghèo và Quỹ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại 10 xã.

              Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức 02 cuộc giám sát thông qua các văn bản báo cáo, trong đó có 01 cuộc  giám sát về kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, kinh phí của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; 01 cuộc giám sát UBND huyện tiếp công dân.
Về hình thức phản biện, góp ý bằng văng bản: Ủy ban Mặt trận huyện triển khai góp ý dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật đất đai sửa đổi ; phản biện định hướng chiến lược phát triển huyện nhà và những bước đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025; việc cải cách hành chính và công tác cán bộ từ huyện đến xã; Hội nghị Báo cáo và lấy ý kiến phản biện của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân xã Trà Mai về ý tưởng quy hoạch chung đô thị trung tâm huyện Nam Trà My và vùng phụ cận giai đoạn năm 2025 và năm 2030 ; Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã tích cực góp ý 35 dự thảo văn bản liên quan chủ trương, chính sách, pháp luật, các Đề án, chương trình, Quyết định phát triển kinh tế - xã hội của địa phương liên quan trực tiếp đến quyền lợi Nhân dân.
               Về hình thức hội nghị phản biện, Ủy ban Mặt trận huyện tổ chức 03 Hội nghị phản biện : dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); dự tháo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Nam Trà My nhiệm kỳ 2020-2025; dự thảo Đề án phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại  huyện Nam Trà My giai đoạn 2021 – 2026.
Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, hoạt động giám sát, phản biện xã hội còn không ít những khó khăn, hạn chế.  Hoạt động giám sát của Ủy ban MTTQ  Việt Nam huyện, xã tuy có nhiều cuộc giám sát, quy trình bài bản hơn nhưng chất lượng hoạt động giám sát còn hạn chế do việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, phản biện xã hội nhiều xã còn thụ động, trông chờ sự chỉ đạo của cấp ủy; việc giám sát Chương trình hành động của đại biểu HĐND các cấp ở huyện chưa được triển khai; một số xã chưa đổi mới về phương pháp, cách làm chưa phát huy sự tham gia của các tổ chức thành viên và Nhân dân trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền; việc theo dõi, đôn đốc, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết, trả lời các kiến nghị sau giám sát chưa được quan tâm đúng mức.
             Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, chia sẻ những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế và kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới.
             Trong thời gian này, BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giao ban công tác Mặt trận năm 2023; Nghe BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã báo cáo tình hình đời sống và các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; Thảo luận, trao đổi về giải pháp triển khai Chương trình công tác trọng tâm năm 2023; Góp ý hướng dẫn, bảng điểm thi đua, khen thưởng đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã năm 2023; Đăng ký nội dung giám sát phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức thành viên cấp xã; đăng ký các công trình phần việc thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Nam Trà My gắn với hưởng ứng  cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ký kết giao ước thi đua giữa BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam 10 xã với BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
                                 
 

Tác giả bài viết: BTT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN

Nguồn tin:    BTT ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 527 | lượt tải:183

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:155

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 301 | lượt tải:117

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 671 | lượt tải:259

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:216

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 730 | lượt tải:296

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 690 | lượt tải:249

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 968 | lượt tải:378

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1853 | lượt tải:753

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1036 | lượt tải:266
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay1,040
  • Tháng hiện tại15,870
  • Tổng lượt truy cập950,286
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1517 | lượt tải:290

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1567 | lượt tải:320
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây