ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TRÀ MAI HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ hai - 13/11/2023 10:30 167 0
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Mặt trận, chính vì thế, trong những năm qua ( năm 2021-2023), Mặt trận xã Trà Mai đã triển khai công tác tuyên truyền đến thực hiện làm theo, đặc biệt trong năm 2023, diễn ra sự kiện kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và đạt được những kết quả quan trọng toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.
Vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn
Vận động nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn
              Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy khối đại đoàn kết toàn dân được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm theo từng thời gian, nội dung cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực, phát huy mạnh mẽ hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh của xã, trang mạng xã hội. Trong năm, đã phối hợp tổ chức 2 hội nghị tuyên truyền về phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; về vệ sinh môi trường với 600 lượt người tham gia. Với mục đích đổi mới hình thức tuyên truyền, phù hợp thời công nghệ thông tin, Mặt trận xây dựng mô hình Zalo kết nối người dân như tổ đoàn kết số 4 thôn 2, xã Trà Mai có 95% hộ gia đình tham gia. Đồng thời, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, phản ánh với cấp uỷ, chính quyền xã kịp thời giải quyết, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã góp phần cung cấp thông tin mọi mặt đời sống xã hội đến với các tầng lớp Nhân dân, nâng cao ý thức chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận, vận động Nhân dân tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương.
trao tang nha tinh nghia
                                   Trao tặng nhà tình nghĩa

              Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Mặt trận xã thường xuyên triển khai thực hiện với nhiều việc làm thiết thực hiệu quả, như vận động Nhân dân hiến hàng chục heta đất để làm đường, mở rộng đường giao thôn nông thôn, xây dựng trường học, quy hoạch sắp xếp khu dân cư, phát động các đợt tổng vệ sinh môi trường trong toàn xã, đóng góp hàng ngàn ngày công làm đường bê tông và cơ sở hạ tầng khác;  đẩy mạnh triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 03 của HĐND huyện về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, vận động đóng góp quỹ Vì người nghèo với tổng số tiền gần 100 triệu đồng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài xã thăm hỏi, trao tặng  2.652 suất, tổng trị giá gần 771.000 triệu đồng cho 100% hộ nghèo, tiếp nhận hỗ trợ xây dựng mới 27 nhà trị giá 1.223.592.000, sửa chữa 4 căn nhà trị giá 80.000.000đ cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, thông qua Ngày hội đã góp phần động viên, khích lệ Nhân dân chung tay xây dựng nếp sống văn minh, có các hoạt động nhằm đấu tranh, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, như: tảo hôn, lạm dụng rượu bia, cờ bạc, trộm cắp, ma túy. Đến nay, toàn xã có 4/4 thôn có nhà văn hoá; toàn xã có điện lưới quốc gia đến thôn, các tổ đoàn kết; hàng năm có trên 50% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá; có 100% thôn  được công nhận khu dân cư văn hoá. Việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gần như đã trở thành sinh hoạt định kỳ của mỗi khu dân cư, cũng là giải pháp để phát huy vai trò tự quản của mỗi khu dân cư, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đa số các khu dân cư tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết" phù hợp với điều kiện thực tế, tạo được không khí đầm ấm, vui vẻ, phấn khởi, gắn kết tình làng nghĩa xóm.

              Trong hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã được Mặt trận xã triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng quy trình hướng dẫn, trong năm, đã tổ chức 06 cuộc giám sát, tổ chức thành công hội nghị phản biện về Dự thảo Đề án xây dựng Làng du lịch truyền thống cộng đồng Tắc Chươm” – Thôn 2 xã Trà Mai – Giai đoạn 2023-2025. Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Mặt trận, là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.
Ra mắt Đội tự quản an ninh trật tự

             Những kết quả đạt được ngày càng khẳng định vai trò vị trí của Mặt trận trung tâm tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong năm, duy trì mô hình điểm Khu dân cư Tak Chươm “Khu dân cư kiểu mẫu”; mô hình Đường hoa, điểm hoa; tổ tự quản an ninh trật tự, đồng thời lấy hiệu quả của các mô hình để thực hiện công tác tuyền truyền, vận động Nhân dân, do đó các phong trào, các cuộc vận động ngày càng tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, tự chủ, thi đua sáng tạo trong cộng đồng dân cư, của cả hệ thống chính trị, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 132 (hộ) tỷ lệ 10,16%  giảm 4,15% so với năm 2022; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 108 (hộ) tỷ lệ 8,31%; vượt chỉ tiêu mà Nghị quyết  của Đảng bộ xã đề ra, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.
   
           Những kết quả trên, đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ và chính quyền xã hoàn thành Nghị quyết năm 2023 đã đề ra, từng bước khẳng định vững chắc vai trò, vị thế của Mặt trận trong hệ thống chính trị. Chính vì vậy, trong những năm qua, Mặt trận xã Trà Mai được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng Bằng khen cho ban CTMT khu dân cư thôn 1 xã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho mặt trận xã, có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022 và bằng khen  có thành tích xuất sắc tổ chức 20 năm ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư Ban công tác Mặt trận thôn 3 được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen về xã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2022

             Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả thì Mặt trận và các tổ chức thành viên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phải có các sản phẩm cụ thể, hiệu quả thiết thực được Nhân dân ghi nhận. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ nâng cao trình độ cùng với Trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư lập trang Facebook, Zalo riêng để để đăng tải, tuyên truyền các hoạt động của Mặt trận, biểu dương gương người tốt, việc tốt.
 
              Cần phải tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc, toàn diện, tuyên truyền rộng rãi đến tất cả đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa to lớn của Ngày hội đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết, phát triển kinh tế - xã hội. Gắn kết tổ chức triển khai đánh giá thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đời sống và hoạt động xã hội của từng khu dân cư, để khơi dậy và phát huy được tính tự quản và sáng tạo của Nhân dân./.

 

Nguồn tin: Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 477 | lượt tải:160

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 465 | lượt tải:131

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 254 | lượt tải:101

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 635 | lượt tải:244

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 664 | lượt tải:202

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 686 | lượt tải:285

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 637 | lượt tải:231

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 928 | lượt tải:363

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1811 | lượt tải:740

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 999 | lượt tải:259
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,117
  • Tháng hiện tại22,076
  • Tổng lượt truy cập928,346
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1471 | lượt tải:281

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1536 | lượt tải:310
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây