Tin tức - Sự kiện

​ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 64 đại biểu cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu, tháng 11/2022 ​

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về thực hiện Đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   12/11/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023. ẢNH: QUANG VINH

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   15/11/2023 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Một trong những phương thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở là giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Từ thực trạng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bài viết đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc thực hiện Chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu tham dự buổi gặp mặt 64 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước, tháng 11/2022. Ảnh: Quang Vinh

Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các giai tầng xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   07/12/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế - xã hội có bước phát triển toàn diện, vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực. Tuy vậy, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua còn một số hạn chế, nhiều nguồn lực trong Nhân dân chưa được phát huy hiệu quả. Bài viết đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hình minh họa

Điều chỉnh pháp luật về xử lý tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

 •   10/12/2023 01:35:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Tham nhũng vẫn luôn là một vấn nạn mà các quốc gia phải đối mặt trong đó có Việt Nam. Tham nhũng gắn với quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, là 'mặt trái của quyền lực nhà nước', nơi nào có bóng dáng của quyền lực, nơi ấy có nguy cơ của tham nhũng, nếu quyền lực đó không được kiểm soát một cách chặt chẽ và hiệu quả.
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

 •   08/12/2023 11:32:00 AM
 •   Đã xem: 166
 •   Phản hồi: 0
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM1. Các tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh - tổ chức tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Phản đế đồng minh đã tuyên truyền vận động Nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.- Trong những năm 1936 - 1940, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế ra đời đã tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân trí và dân quyền.
Quang cảnh kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khoá X diễn ra từ ngày 21-22/9/2023

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về CBCC và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố

 •   26/09/2023 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/9/2023, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X đã ban hành 02 Nghị quyết triển khai thực hiện Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10/6/2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, gồm: (1) Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định chức danh, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Công an viên, Thôn/Tổ (Khối) đội trưởng; chức danh, mức hỗ trợ, mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và (2) Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về việc giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện năm 2023, trong đó:
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: N.Đ

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải: thống nhất ý chí , đoàn kết lãnh đạo Nhân dân vượt qua khó khăn

 •   08/12/2023 10:33:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Sáng nay 6/12, đến dự và phát biểu chỉ đạo Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân Quảng Nam đạt được trong năm 2023.
Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi gia đình chính sách

Đề nghị HĐND tỉnh phân bổ sung nguồn kinh phí thăm hỏi đối tượng chính sách khoảng 153 tỷ đồng/năm

 •   08/12/2023 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đề nghị HĐND tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết quy định đối tượng, mức thăm tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) hằng năm trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
Mô hình trồng dược liệu theo nhóm hộ nghèo có sự liên kết của hợp tác xã đang phát huy hiệu quả tại huyện Nam Trà My. Ảnh: D.L

Nam Trà My nổ lực giảm nghèo

 •   08/12/2023 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Sơ bộ kết quả thực hiện công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 trên địa bàn huyện Nam Trà My đã vượt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2023; trong đó những tác động từ các chương trình, chính sách giảm nghèo bền vững dành cho miền núi phát huy hiệu quả bước đầu.
Đ.c Phan Việt Cường - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quà cho già làng, người có uy tín, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà Tết tại huyện Nam Trà My

 •   16/01/2023 11:50:00 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy do đồng chí Phan Việt Cường-Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà cho già làng, người có uy tín, các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2022 ở huyện Nam Trà My.
Huyện Nam Trà My kiểm tra chất lượng sâm giống trước khi giao cho người dân. Ảnh: PHÚ THIỆN

Hơn 1.100 hộ dân Nam Trà My được hỗ trợ cây giống sâm Ngọc Linh

 •   22/09/2023 03:49:00 AM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20/9, Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu Quảng Nam tổ chức trao sâm giống cho các hộ dân Nam Trà My.
Kỹ năng an toàn trước mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Kỹ năng an toàn trước mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

 •   30/09/2023 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Nghi thức cúng máng nước của người Ca Dong được tái hiện sinh động giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: PHÚ THIỆN

Đoàn nghệ nhân Nam Trà My tái hiện lễ cúng máng nước, trình diễn cây nêu tại Hà Nội

 •   03/12/2023 01:01:54 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Ngày hội trình diễn cây nêu của đồng bào các dân tộc Việt Nam do Bộ VH-TT&DL phối hợp Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức đang diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Đoàn nghệ nhân huyện Nam Trà My đại diện Quảng Nam tham gia ngày hội với nhiều hoạt động đặc sắc.
Lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My trao chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao cho chủ thể. Ảnh: PHÚ THIỆN

Nam Trà My công nhận 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao năm 2023

 •   03/12/2023 12:54:03 AM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 1/12, UBND huyện Nam Trà My tổ chức lễ công bố quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm OCOP năm 2023.
Một số điểm mới về triển khai Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, trang trại

Một số điểm mới về triển khai Nghị quyết 35 về phát triển kinh tế vườn, trang trại

 •   03/12/2023 12:12:18 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
- Quyết định 1721 (ngày 15/8/2023) thay thế Quyết định số 3361 (ngày 17/11/2021) của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/2021/NQ-HĐND (NQ35) có nhiều điểm mới tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân phát triển kinh tế vườn, trang trại.
Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu hội nghị.

Quảng Nam: Phản biện với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở

 •   30/11/2023 11:16:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Sáng 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị phản biện xã hội với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Ông Nguyễn Phi Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.
Nguyên tắc khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN KHÍCH, BẢO VỆ CÁN BỘ NĂNG ĐỘNG, SÁNG TẠO, DÁM NGHĨ, DÁM LÀM

 •   14/10/2023 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29/9/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 73/2023/NĐ-CP quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
7 CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/12/2023

7 CHÍNH SÁCH MỚI CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/12/2023

 •   29/11/2023 03:19:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
07 chính sách mới có hiệu lực từ ngày 01/12/2023
Ảnh minh họa

QUY ĐỊNH SỐ 132/QĐ-TW - BƯỚC TIẾN MỚI VỀ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC

 •   29/11/2023 03:10:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án (Quy định 132) không chỉ là một bước tiến mới về kiểm soát quyền lực Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, mà còn được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập3
 • Hôm nay450
 • Tháng hiện tại1,583
 • Tổng lượt truy cập859,757
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 312 | lượt tải:128

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 313 | lượt tải:84

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 143 | lượt tải:59

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:226

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 573 | lượt tải:176

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 581 | lượt tải:258

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 498 | lượt tải:212

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 829 | lượt tải:336

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1706 | lượt tải:716

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 829 | lượt tải:240
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1352 | lượt tải:265

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1424 | lượt tải:293
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây