Tin tức - Sự kiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia hái chè cùng đồng bào dân tộc tại mô hình thâm canh sản xuất chè VIET GAP ở bản Cốc Phát, xã nông thôn mới Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu _Ảnh: TTXVN

Phát huy vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số

 •   21/10/2023 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Tín dụng chính sách xã hội có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở nước ta. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đặt ra yêu cầu hoàn thiện hơn nữa cả về cơ chế, chính sách và tổ chức, quản lý để nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
GS.TS Trần Ngọc Đường - Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ và Pháp luật,Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam .

Đổi mới, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm công tác giám sát của Mặt trận

 •   19/10/2023 03:38:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Giám sát có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực triển khai thực hiện, nhằm góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tuy nhiên, trong giai đoạn mới, hoạt động này cần được đổi mới, lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm để tổ chức các cuộc giám sát.
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ sẽ giúp khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạocủa cán bộ, đảng viên. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của cán bộ, đảng viên

 •   14/10/2023 03:29:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Nghị định số 73/2023/NĐ-CP ngày 29/9/2023 của Chính phủ quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Đây được xem là cơ sở quan trọng để khơi dậy khát vọng đổi mới, sáng tạo của mọi cán bộ, đảng viên.
Phát triển vùng trồng dược liệu quý ở miền núi. (Ảnh minh hoạ)

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định mức chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý

 •   10/10/2023 03:24:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Việt Nam có nhiều lợi thế về điều kiện địa hình, khí hậu, hệ sinh thái đặc trưng, nguồn tài nguyên động, thực vật phong phú, đa dạng. Vì vậy, nhiều khu vực là nơi sinh trưởng và phát triển của nhiều loài cây dược liệu đặc hữu, quý hiếm. Để hỗ trợ phát triển ngành dược liệu trong nước, ngày 15/8/2023, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 55/2023/TT-BTC quy định cụ thể về mức chi hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2023.

Kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện trong giai đoạn mới

 •   03/10/2023 03:16:00 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện giữ vị trí, vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kiện toàn về tổ chức bộ máy, cán bộ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện là một chủ trương đúng đắn, cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Bài viết đưa ra những giải pháp về kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ, nhằm làm rõ chức năng, nhiệm vụ của tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bắt tay đại biểu tham dự Hội nghị

Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   30/09/2023 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 28/9, tại tỉnh Bắc Ninh, Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ/ĐCT-MTTW của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Ái Quốc phát biểu tại Đại hội Tours của Đảng Xã hội Pháp, tháng 12/1920. ẢNH: TƯ LIỆU

Nguyễn Ái Quốc và hành trình tìm “hình của nước”

 •   29/09/2023 02:49:00 AM
 •   Đã xem: 51
 •   Phản hồi: 0
Hành trình tìm đường cứu nước của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa lịch sử và giá trị giáo dục to lớn đối với các thế hệ người dân Việt Nam. Độc lập dân tộc trên đất nước Việt Nam hôm nay đã được bắt đầu và quyết định từ những ngày tháng Người đi tìm “hình của nước”. Một con người, một tấm lòng với khát vọng quyết ra đi tìm đường cứu nước, nay đã để lại một dấu ấn lịch sử huy hoàng trong thế kỷ XX: Đó là thời đại Hồ Chí Minh.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất triển khai luật, nghị quyết của Quốc hội khóa XV.

MTTQ tham gia góp ý xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện phản biện xã hội từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đến nay

 •   27/09/2023 02:43:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Tham gia xây dựng pháp luật, góp ý xây dựng chính quyền, xây dựng Nhà nước là một trong những nhiệm vụ quan trọng và chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, công tác xây dựng pháp luật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn liền với quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, qua đó đã góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Hỗ trợ đồng bào dân tộc tiếp cận thông tin số (Ảnh minh họa)

Sửa đổi, bổ sung Quyết định 330/QĐ-UBDT về thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia

 •   01/09/2023 02:39:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02/8/2023 Ủy ban Dân tộc đã ban hành Quyết định 541/QĐ-UBDT Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 330/QĐ-UBDT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt “Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025”
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu tham dự buổi gặp mặt 64 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước, tháng 11/2022. Ảnh: Quang Vinh

Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các giai tầng xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   05/12/2023 01:23:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế - xã hội có bước phát triển toàn diện, vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực. Tuy vậy, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua còn một số hạn chế, nhiều nguồn lực trong Nhân dân chưa được phát huy hiệu quả. Bài viết đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Sâm Ngọc Linh được tuyển chọn mang tới Hội thi

Độc đáo Hội thi Sâm Ngọc Linh

 •   04/08/2023 01:38:00 AM
 •   Đã xem: 39
 •   Phản hồi: 0
Nhà sinh hoạt cộng đồng tại làng C72, xã Trà Cang

Khánh thành Nhà sinh hoạt cộng đồng lại làng C72, thôn 4, xã Trà Cang

 •   18/08/2023 01:34:00 AM
 •   Đã xem: 44
 •   Phản hồi: 0
Hòa chung không khí toàn huyện thi đua chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện, sáng ngày 13.8, Đảnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Trà Cang tổ chức buổi lễ khánh thành, đưa vào sử dụng công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 4 (C72). Đây là một trong số những công trình chào mừng 20 năm tái lập huyện của xã. Đến dự có đồng chí Nghuyễn Thị Huệ - Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN huyện.
Người dân huyện Nam Trà My được hỗ trợ cây đảng sâm khi về nơi ở mới

Giúp dân tái định cư thoát nghèo

 •   05/09/2023 01:20:00 AM
 •   Đã xem: 37
 •   Phản hồi: 0
Làng Tắk Tố (thôn 3, xã Trà Don) hiện nay có 51 hộ đồng bào Ca Dong sinh sống. Để giúp người dân có việc làm, thêm thu nhập đúng với mục tiêu “an cư, lạc nghiệp”, huyện Nam Trà My đã hỗ trợ phát triển mô hình trồng cây đảng sâm cho 10 hộ khó khăn trong làng.
Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12-1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Toàn quốc kháng chiến - Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   26/12/2023 02:25:00 AM
 •   Đã xem: 260
 •   Phản hồi: 0
Trước thời khắc Tổ quốc lâm nguy, tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã nhất tề đứng lên, cùng sự hưởng ứng, phối hợp của quân dân trên khắp cả nước, đã anh dũng chiến đấu chống quân Pháp xâm lược với tinh thần 'Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ'. Cuộc chiến đấu 60 ngày đêm tại các đô thị đã làm thất bại một bước chiến lược 'Đánh nhanh, thắng nhanh' của thực dân Pháp; tạo động lực và niềm tin để quân và dân ta chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, là tiền đề đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Toàn quốc kháng chiến đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam, trong đó, có bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
​ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp mặt 64 đại biểu cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu, tháng 11/2022 ​

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với MTTQ Việt Nam và nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về thực hiện Đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   12/11/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 191
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đóng vai trò nòng cốt. Đảng và Nhà nước cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện trách nhiệm của hệ thống chính trị về đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình, nhiệm vụ mới. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị tiếp xúc với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng trung du và miền núi Bắc Bộ năm 2023. ẢNH: QUANG VINH

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

 •   15/11/2023 08:32:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
(Mặt trận) - Một trong những phương thức giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở là giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở xã, phường, thị trấn. Từ thực trạng triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bài viết đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc thực hiện Chương trình.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu tham dự buổi gặp mặt 64 đại biểu đại diện cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở tiêu biểu trong cả nước, tháng 11/2022. Ảnh: Quang Vinh

Tập hợp, đoàn kết và phát huy sức mạnh của các giai tầng xã hội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 •   07/12/2023 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc Đổi mới đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Kinh tế - xã hội có bước phát triển toàn diện, vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân được nâng cao. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố, tăng cường; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được phát huy trên mọi lĩnh vực. Tuy vậy, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua còn một số hạn chế, nhiều nguồn lực trong Nhân dân chưa được phát huy hiệu quả. Bài viết đề ra một số giải pháp trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Hình minh họa

Điều chỉnh pháp luật về xử lý tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

 •   10/12/2023 01:35:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0
Tham nhũng vẫn luôn là một vấn nạn mà các quốc gia phải đối mặt trong đó có Việt Nam. Tham nhũng gắn với quá trình tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước, là 'mặt trái của quyền lực nhà nước', nơi nào có bóng dáng của quyền lực, nơi ấy có nguy cơ của tham nhũng, nếu quyền lực đó không được kiểm soát một cách chặt chẽ và hiệu quả.
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

 •   08/12/2023 11:32:00 AM
 •   Đã xem: 365
 •   Phản hồi: 0
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM1. Các tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh - tổ chức tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Phản đế đồng minh đã tuyên truyền vận động Nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.- Trong những năm 1936 - 1940, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế ra đời đã tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân trí và dân quyền.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay939
 • Tháng hiện tại15,769
 • Tổng lượt truy cập950,185
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 526 | lượt tải:183

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 521 | lượt tải:155

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 300 | lượt tải:117

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 671 | lượt tải:259

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 704 | lượt tải:216

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 729 | lượt tải:296

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 689 | lượt tải:249

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 968 | lượt tải:378

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1853 | lượt tải:753

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1036 | lượt tải:266
lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1517 | lượt tải:290

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1567 | lượt tải:320
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây