NHỮNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN NAM TRÀ MY

Thứ hai - 13/11/2023 10:03 125 0
Nam Trà My là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, chiếm 99% là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Trên địa bàn huyện đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình, đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững.
Hội LHPN huyện Nam Trà My với công tác đào tạo nghề
Hội LHPN huyện Nam Trà My với công tác đào tạo nghề
Nam Trà My là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, chiếm 99% là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống. Trên địa bàn huyện đã và đang triển khai đồng bộ các chương trình, đề án thúc đẩy phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, Nam Trà My bước vào thực hiện công tác giảm nghèo với nhiều khó khăn, thách thức như địa hình đồi núi chia cắt, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh; giao thông đi lại khó khăn; người dân còn thiếu tư liệu sản xuất; trình độ dân trí không đồng đều; đồng bào dân tộc còn nhiều hủ tục, tập quán, thói quen canh tác lạc hậu, một số chị em vẫn còn trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước; việc tiếp cận đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong những năm qua còn nhiều hạn chế nhất định.v.v...đây là những nguyên nhân dẫn đến hộ nghèo chiếm tỷ lệ 54,7%, cận nghèo 1,6%, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của hội viên, phụ nữ và làm hạn chế hoạt động phong trào phụ nữ huyện nhà.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, xác định rõ vai trò hệ thống Hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên, phụ nữ góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh -quốc phòng của địa phương, Hội LHPN huyện chọn nội dung ưu tiên tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện; đầu ra trong công tác giảm nghèo là những “mô hình phát triển kinh tế - xã hội đậm chất người Phụ nữ Việt Nam”.

Trong các năm qua, Hội đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin về cơ sở với nội dung khá toàn diện và phong phú, có ý nghĩa thiết thực nhằm vận động hội viên, phụ nữ hiểu đầy đủ và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp; đẩy mạnh thực hiện phong trào. Từ việc chú trọng công tác triển khai thực hiện, nhờ đó công tác giảm nghèo và xây dựng các mô hình phát triển kinh tế đối với cấp Hội được quan tâm và đạt được nhiều kết quả nổi bật:

Đối với công tác tư vấn đào tạo nghề và học nghề, đã có hơn 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, tư vấn học nghề, đào tạo nghề. Các cấp Hội phối hợp với Phòng Lao động TB&XH huyện tổ chức tư vấn, tuyển sinh được hơn 300 người lao động có nhu cầu học nghề trên địa bàn huyện, theo đó đào tạo các ngành nghề như: Kỹ thuật mây tre đan, dệt thổ cẩm, kỹ thuật làm chổi đót, chăn nuôi, thú y... nhằm tạo việc làm tại chỗ và nâng cao năng suất lao động cho hội viên, phụ nữ tại địa phương. Từ các hoạt động trên, các cấp Hội ra mắt nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như: Hội LHPN xã Trà Mai, Trà Linh, Trà Cang, Trà Tập ra mắt mô hình “dệt thổ cẩm” mỗi hội viên, phụ nữ tự dệt trang phục riêng cho cá nhân và bán các sản phẩm ra thị trường; Hội LHPN xã Trà Nam, Trà Vinh ra mắt mô hình “Gia đình sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa” các thành viên trong gia đình cam kết đan các sản phẩm bằng mây tre phục vụ trong sinh hoạt hằng ngày, mục đích của mô hình hướng đến sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, thay thế dần các vật dụng bằng nhựa, các sản phẩm đẹp bán ra thị trường góp phần tăng thu nhập gia đình; Hội LHPN xã Trà Leng, Trà Mai ra mắt mô hình “làm chổi đót”, hiện nay các sản phẩm chổi đót đã bán ra thị trường tăng thu nhập cho chị em; Hội LHPN xã Trà Dơn, Trà Nam ra mắt mô hình “sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi”, từ khi được đào tạo và nhận chứng chỉ, chị em hội viên, phụ nữ tự biết cách chăm sóc con vật nuôi, chăn nuôi đạt hiệu quả cao, ngăn ngừa dịch bệnh và chữa được các bệnh thông thường v.v...

Đối với hoạt động giới thiệu việc làm, trong các năm qua Hội LHPN huyện phối hợp tổ chức 08 phiên giao dịch việc làm tại các điểm xã, có hơn 2.000 lao động tham gia phiên giao dịch việc làm. Qua đó đã tư vấn tuyển sinh và hướng dẫn thủ tục hoàn chỉnh hồ sơ cho 300 lao động đi làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mang lại thu nhập trên 5 triệu đồng; đặc biệt, năm 2022 có 21 lao động nữ/23 tổng lao động toàn huyện tham gia lao động tại Hàn Quốc lương từ 30 triệu đồng, đây là thị trường mới giúp cho người dân trên địa bàn huyện Nam Trà My có thu nhập ổn định.

Hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập trung phát triển kinh tế từ cây Sâm Ngọc Linh, cây Quế và các loại dược liệu. Trong các năm qua, Hội mời cán bộ Kỹ thuật tập huấn trồng Sâm Ngọc Linh, Quế và các cây dược liệu v.v... phòng trừ sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu quả trồng trọt cho hội viên, phụ nữ trên địa bàn huyện; qua tập huấn có nhiều cá nhân, tập thể điển hình phát triển từ mô hình trồng trọt như: mô hình trồng Sâm của tập thể chi hội 2 của Hội LHPN xã Trà Linh, cá nhân tiêu biểu trồng Sâm như chị Hồ Thị Hoa - Thôn 3 xã Trà Linh; chị Hồ Thị Giang - Thôn 2 xã Trà Vân, chị Hồ Thị Noan - Thôn 2 xã Trà Dơn, chị Hồ Thị Thu Tình - Thôn 1 xã Trà Mai tiêu biểu với mô hình trồng Quế...

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách tín dụng ưu đãi. Trong gần 20 năm thực hiện công tác uỷ thác cho vay, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giải ngân cho 1.537 hộ vay thuộc 35 tổ với dư nợ 67.494 triệu đồng có; thu lãi đạt tỷ lệ 100%; vận động hộ vay tham gia tiết kiệm gửi tại Ngân hàng CSXH huyện với số tiền 1.465 triệu đồng. Nguồn vốn ủy thác do Hội đảm nhận tăng trưởng đều qua các năm; từ nguồn vốn vay chị em hội viên, phụ nữ phát huy hiệu quả nguồn vốn, nhiều điển hình tiêu biểu trong hoạt động vốn vay như: mô hình chăn nuôi dê của chị Hồ Thị Dung - Thôn 3 xã Trà Nam; mô hình chăn nuôi bò của chị Hồ Thị Niêm - Thôn 2 xã Trà Tập; mô hình chăn nuôi heo của chị Lê Thị Ngọc Huyền - Thôn 1 xã Trà Dơn; chị Nguyễn Thị Khánh - Thôn 3 xã Trà Tập với mô hình nuôi heo; chị Hồ Thị Thắm - Thôn 2 xã Trà Vân với mô hình buôn bán tạp hóa gắn với chăn nuôi bò, heo...

Đặc biệt, đối với các mô hình phát triển kinh tế kiểu mẫu gắn với chủ trương của huyện “03 cán bộ công chức, lao động giúp 01 hộ đăng ký thoát nghèo”. Hội LHPN huyện đã tổ chức khảo sát đời sống, nhu cầu của hội viên phụ nữ về phát triển kinh tế gia đình; đánh giá, phân loại hộ gia đình hội viên nghèo, tìm hiểu nguyên nhân để có những biện pháp hỗ trợ kịp thời; nghiên cứu xây dựng mô hình “Chăn nuôi nuôi dê sinh sản có chuồng trại” và đề xuất chính sách hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ tham gia dự án; qua đề xuất UBND huyện phê duyệt trên 700 triệu đồng gồm cả nguồn đối ứng của nhân dân. Từ nguồn kinh phí phê duyệt, Hội đã vận động đối ứng 10 hecta đất, làm rào chắn khu vực chăn nuôi bằng lưới B40, khu vực chăn nuôi đảm bảo đồi dốc, nguồn nước; vận động làm 02 chuồng trại che mưa, nắng với tổng diện tích 400m/chuồng. Từ mô hình này đã tạo điều kiện cho 22 hộ nghèo phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đến nay, đàn dê phát triển tốt và đang sinh sản các hộ đã có thu nhập từ mô hình, tổng đàn dê giống duy trì từ 100 con trở xuống để thuận lợi trong việc chăm sóc quản lý.

Thực hiện Đề án“Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” và hưởng ứng Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong phụ nữ” do Hội cấp trên phát động. Hằng năm, Hội LHPN huyện hướng dẫn hội viên, phụ nữ tham gia dự thi cấp tỉnh; kết quả có 05 ý tưởng khởi nghiệp được UBND tỉnh công nhận và trao thưởng; 02 ý tưởng được tham gia khởi nghiệp tại Trung ương. Ngoài ra, kết nối các sản phẩm khởi nghiệp được công nhận tham gia trưng bày gian hàng tại huyện, tỉnh; ra mắt siêu thị Online tại thành phố Hồ Chí Minh v.v...; các cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực khởi nghiệp như: chị Hồ Thị Mười - Thôn 1 xã Trà Mai tiêu biểu sản xuất Trà dược liệu thô; chị Lương Nguyên Hà - Thôn 1 xã Trà Mai tiêu biểu khởi nghiệp Trà túi lọc từ thảo dược; chị Võ Thị Hồng Lê - Thôn 1 xã Trà Mai tiêu biểu trong khởi nghiệp Bột ớt xiêm...

Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, định hướng các cấp Hội xây dựng các mô hình hoạt động hiệu quả thoát nghèo bền vững các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền các chuyên đề liên quan đến phụ nữ và trẻ em như: ký kết với Trung tâm VH - TT và TT - TH huyện phát thanh chuyên mục “phụ nữ, gia đình và xã hội”; xây dựng phim phóng sự “truyền thông xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới, xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em”; tổ chức các hoạt động truyền thông hướng về cơ sở, ban hành tờ rơi, thu âm các nội dung tuyên truyền phát tại các điểm thôn, tuyên truyền kết hợp sân khấu hóa; tổ chức các hội thi v.v... thông qua nhiều hình thức tuyên truyền đã từng bước dần tác động tích cực đến nhận thức và thay đổi cách nghĩ, cách làm trong hội viên, phụ nữ trên các lĩnh vực đặc biệt góp phần tác động đến việc phát triển kinh tế của huyện nhà.

Với sự chung tay, vào cuộc của các cấp Hội và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, công tác giảm nghèo trong thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực, nhận thức vươn lên thoát nghèo của người dân ngày càng thay đổi rõ nét, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chung của toàn huyện. Từ thực tiễn tổ chức thực hiện, phát triển của phong trào gắn với xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, chúng tôi rút ra những bài học kinh nghiệm như sau:

Một là: Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào công tác Hội, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phát huy tốt vai trò tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, đoàn thể tại địa phương.

Hai là: Luôn đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội gắn với nhiệm vụ chính trị địa phương, chủ động xây dựng và phát triển các mô hình từ thực tiễn phong trào; phát huy tính chủ động, sáng tạo của Hội phụ nữ các cấp bám sát địa bàn từng cơ sở Hội.

Ba là: Thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực cho đội ngũ cán bộ Hội để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội. Cán bộ Hội phải có kinh nghiệm, nhiệt tình, linh hoạt, tận tụy, chịu khó, có uy tín, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác Hội, nhất là việc dự sinh hoạt định kỳ tại cơ sở nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Bốn là: Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đánh giá tổng kết và phát động thi đua mang tính thường xuyên, nhân rộng các điển hình, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho chị em, coi trọng công tác thi đua khen thưởng động viên khuyến khích kịp thời.

 
                                   LÊ THỊ THÚY – PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN HUYỆN NAM TRÀ MY

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 464 | lượt tải:157

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 454 | lượt tải:128

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 247 | lượt tải:98

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 626 | lượt tải:244

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 659 | lượt tải:200

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 679 | lượt tải:284

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 630 | lượt tải:229

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 921 | lượt tải:363

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1804 | lượt tải:738

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 991 | lượt tải:259
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay979
  • Tháng hiện tại15,924
  • Tổng lượt truy cập922,194
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1462 | lượt tải:281

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1528 | lượt tải:310
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây