ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY TỔ CHỨC TẬP HUẤN KỸ NĂNG NẮM BẮT, ĐỊNH HƯỚNG DƯ LUẬN XÃ HỘI. HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM “PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA THÀNH VIÊN MTTQVN TRONG TẬP HỢP, PHẢN ÁNH TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN, DƯ LUẬN

Thứ hai - 13/11/2023 09:49 210 0
Nhằm xác định rõ trách nhiệm, phát huy vai trò của thành viên MTTQ Việt Nam, đội ngũ cộng tác viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam của huyện, xã trong việc nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác nắm bắt DLXH. BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ kỹ năng nắm nắt, cung cấp thông tin và định hướng DLXH; Tọa đàm chủ đề phát huy vai trò của thành viên MTTQ trong tập hợp, phản ảnh tình hình đời sống Nhân dân và DLXH”.
Quang cảnh Hội nghị Tọa đàm phát huy vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ trong tập hợp, phản ánh tình hình đời sống nhân dân
Quang cảnh Hội nghị Tọa đàm phát huy vai trò của các tổ chức thành viên MTTQ trong tập hợp, phản ánh tình hình đời sống nhân dân
           Tại Hội nghị tọa đàm đã lắng nghe 05 báo cáo tham luận gồm kinh nghiệm nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội của Ban Tuyên giáo Huyện ủy; thuận lợi và khó khăn trong việc tập hợp tâm tư, nguyện vọng của hội viên nông dân và giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo dư luận xã hội của Hội Nông dân huyện; Hiệu quả việc nắm băt thông tin, tình hình Nhân dân, dư luận xã hội thông qua hội nghị giao ban, sinh hoạt Chi đoàn - Chi hội, qua báo cáo, qua các phương tiện truyền thông, mạng xã hội…trong thời gian qua của Huyện Đoàn; vai trò của Hội Cựu chiến binh huyện trong định hướng dư luận xã hội; kết quả và giải pháp tăng cường công tác nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ; những thuận lợi và khó khăn trong công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua các tổ chức thành viên Mặt trận xã, ban công tác Mặt trận khu dân cư, giải pháp trong việc tập hợp dư luận xã hội từ các tổ chức thành viên.
           Đầu nhiệm kỳ 2019-2024, BTT Ủy ban MTTQVN thành lập đội ngũ cộng tác viên nắm bắt dư luận xã hội gồm 20 cộng tác viên; đến nay đã củng cố kiện toàn 06 cộng tác viên nắm bắt DLXH. Trong những năm qua, công tác nắm bắt DLXH trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới và chuyển biến tích cực; chất lượng được nâng lên và nhận được sự quan tâm đặc biệt của Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong huyện. Qua đó, đã kịp thời kiến nghị các ngành chức năng, các địa phương giải quyết các vấn đề dư luận quan tâm; tháo gỡ những vướng mắc về tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, củng cố niềm tin của dân vào sự điều hành, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền. Phần lớn nội dung báo cáo tình hình đời sống đoàn viên, hội viên, nhân dân đảm bảo thông tin kịp thời, phản ánh khách quan. Bình quân hằng năm, ở huyện có 06/12 tổ chức thành viên và 9/10 Mặt trận xã gửi báo cáo tình hình đoàn viên, hội viên, nhân dân, DLXH đến Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện theo quy định.
          Công tác nắm bắt DLXH của Ủy ban MTTQVN huyện, xã được đa dạng bằng nhiều phương pháp như Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp Ủy, chính quyền với cán bộ và Nhân dân; qua các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề; qua các buổi họp dân, sinh hoạt Chi đoàn, chi hội.
Tuy nhiên công tác nắm bắt tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của MTTQ và các Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện còn nhiều mặt hạn chế nhất định: một số tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và xã nhiều lúc không gửi hoặc gửi trễ báo cáo tình hình Nhân dân, dư luận xã hội về Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp theo thời gian quy định. Dẫn đến Ủy ban Mặt trận huyện không tổng hợp kịp thời, đầy đủ, toàn diện các nội dung dư luận xã hội phản ánh tại từng địa phương . Một số BTT Ủy ban MTTQVN xã không ban hành công văn đề nghị các tổ chức thành viên, các hội đoàn thể tổng hợp, báo cáo DLXH, tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên. Điều đó phản ánh hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH ở một số địa phương chưa đi vào nề nếp; Chất lượng báo cáo chưa cao, chưa đầy đủ, chưa thường xuyên. Một số báo cáo của Hội, đoàn thể, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn mang nặng hành chính, chỉ tập trung vào kết quả các hoạt động chuyên môn của ngành mà không đề cập đến tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, hội viên. Hầu hết báo cáo chỉ nêu thực trạng về tình hình Nhân dân, dư luận xã hội nhưng chưa tập trung phân tích, dự đoán, tổng hợp. Chưa quan tâm đến dư luận xã hội về vấn đề thời sự của tỉnh, của đất nước, của thế giới tác động trực tiếp đến đời sống dân sinh; Việc thực hiện phản ánh, báo cáo những tin “nóng”, bức xúc, nổi cộm, những phát sinh mới ở ngành, địa phương, đơn vị,... còn hạn chế. Nhiều vấn đề bức xúc phản ánh chưa kịp thời, thậm chí không được phản ánh;     Chưa phát huy được việc liên kết các phương tiện truyền thông, mạng xã hội để định hướng DLXH, chuyển tải các thông tin thời sự chính thống; Fange pape của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, xã chưa được phát huy vào phục vụ công tác tuyên truyền; Việc báo cáo tổng hợp tình hình đời sống, tâm tư nguyện vọng và DLXH của đoàn viên, hội viên, Nhân dân ít hoặc không đề cập tới việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân. Một số báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân không nêu rõ đối tượng cụ thể, thời điểm cụ thể, địa chỉ cụ thể.
          Bà Phạm Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Huyện đoàn đánh giá một bộ phận đoàn viên thanh niên hiện nay ít quan tâm đến tình hình đất nước, thờ ơ trước các sự kiện chính trị trọng đại tại địa phương, lệch lạc trong lối sống, vi phạm pháp luật. Để định hướng giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh nhiên thì công tác nắm bắt và định hướng DLXH là nhiệm vụ đặt lên hằng đầu trong thời đại bùng nổ thông tin, sự phát triển vượt bậc của internet và các loại trang mạng xã hội. Cần phải phát huy vai trò của những người trẻ trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức Đoàn phải nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên thanh niên trên không gian mạng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; kịp thời tham mưu cho Đảng, chính quyền giải quyết những việc mới, việc bức thiết tại địa phương; thu hút, tập hợp đoàn viên .
          Hội nghị đã lắng nghe 09 ý kiến trao đổi, thảo luận giải pháp tăng cường, hiệu quả công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân và dư luận xã hội trong thời gian tới. Các giải pháp tập trung vào nhóm cơ quan và đối tượng cụ thể:
          Đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã: Một là nâng cao nhận thức của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và cộng tác viên về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội. Xuất phát từ quan điểm cơ bản “ Lấy dân làm gốc”, cán bộ MTTQ phải gần dân, hiểu dân, biết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân là một yêu cầu không thể thiếu trong công tác Mặt trận. Hai là, tiếp tục cũng cố, kiện mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội, đảm bảo chất lượng, ủy tín; kịp thời động viên, khen thưởng những cộng tác viên có nhiều nỗ lực trong việc nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội. Ba là, quan tâm phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân trên địa bàn huyện. Bốn là, BTT Ủy ban MTTQ thường xuyên đôn đốc, theo dõi và nắm tình hình, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân và thông báo kết quả xử lý ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của các cấp, các ngành để nhân dân biết và giám sát thực hiện. Năm là Chủ động nắm bắt dư luận xã hội về những chủ trương, chính sách lớn của địa phương trực tiếp ảnh hướng đến vấn đề dân sinh, tăng cường bám cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, giải quyết các vụ việc từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp,xảy ra điểm nóng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và lòng tin của quần chúng nhân dân. Sáu là, duy trì họp giao ban DLXH hàng tháng trong hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên nhằm làm tốt hơn trong công tác nắm bắt tình hình DLXH. Bảy là, chú trọng nắm bắt tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên, Nhân dân thông qua báo cáo của Ban công tác Mặt trận thôn, Hội đoàn thể xã. Vì đó là tổ chức tế bào thường xuyên gần gũi, tiếp xúc với các tầng lớp Nhân dân.
           Đối với Hội đoàn thể huyện, xã: Một là, tăng cường mối quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp trong công tác DLXH theo nguyên tắc vừa đảm bảo phát huy vai trò của đoàn thể, vừa đóng góp tích cực cho việc nắm bắt dư luận xã hội chung của Mặt trận Tổ quốc. Mặt khác, trong khi tổng hợp DLXH của Hội đoàn thể, cần quan tâm làm rõ những vấn đề nổi cộm ở đối tượng của ngành mình phụ trách. Hai là, quan tâm thực hiện nội dung báo cáo tình hình đời sống đoàn viên, hội viên và dư luận xã hội tại các cuộc họp giao ban Mặt trận, đoàn thể. Ba là, tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đoàn, Chi hội theo định kỳ ở thôn, ngoài việc triển khai, tuyên truyền các chuyên đề, các phương hướng nhiệm vụ của ngành thì cần dành thời gian để lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên. Bốn là, theo định kỳ hằng quý hoặc đột xuất khi có yêu cầu của MTTQ cùng cấp, các Hội đoàn thể huyện, xã báo cáo tổng hợp tình hình đời sống của đoàn viên, hội viên, dư luận xã hội và ý kiến kiến nghị của đoàn viên, hội viên. Nâng cao chất lượng báo cáo, tránh báo cáo tản mạn, hình thức, đối phó, quá tập trung vào báo cáo kết quả các hoạt động chuyên môn.  
           Đối với Ban công tác Mặt trận khu dân cư: Một là, kịp thời thông tin, báo cáo với BTT Mặt trận xã về các vụ việc phức tạp xãy ra ở địa bàn, thực hiện dự báo và đề xuất các biện pháp giải quyết. Định kỳ hằng quý, báo cáo về BTT Mặt trận xã tình hình đời sống Nhân dân và DLXH. Hai là, dành thời gian lắng nghe tâm tư nguyện vọng, ý kiến kiến nghị của Nhân dân tại các buổi họp dân. Chú trọng phương pháp tuyên truyền miệng. Ba là thường xuyên phối hợp với BCH Chi đoàn, Chi hội để nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên, hội viên. Bốn là nhận diện tin đồn, các phần tử xấu gây chia rẽ đoàn kết trong Nhân dân ngay từ mầm mống. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Năm là phải biết lắng nghe cả dư luận tốt và xấu, nếu dư luận xấu phải kịp thời phản hồi thông tin, định hướng dư luận; nếu dư luận đúng thì phải kiến nghị và giải quyết đến cùng.

 

Nguồn tin: Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 602 | lượt tải:208

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 599 | lượt tải:174

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 368 | lượt tải:136

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 728 | lượt tải:272

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 771 | lượt tải:232

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 792 | lượt tải:315

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 765 | lượt tải:269

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 1042 | lượt tải:396

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1902 | lượt tải:764

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1085 | lượt tải:278
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay727
  • Tháng hiện tại15,649
  • Tổng lượt truy cập980,165
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1580 | lượt tải:304

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1644 | lượt tải:335
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây