Tin mới nhất

Tin tiêu điểm
   
nghiquyet
bannercovid19
Phát lệnh toàn quốc kháng chiến ở Hà Nội, tháng 12-1946. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Toàn quốc kháng chiến - Bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

 •   26/12/2023 08:25
 •   98
 •   0
Trước thời khắc Tổ quốc lâm nguy, tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của dân tộc. Hưởng ứng lời hiệu triệu của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân dân tại các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 đã nhất tề đứng lên, cùng sự hưởng ứng, phối hợp của quân dân trên khắp cả nước, đã anh dũng chiến đấu chống quân Pháp xâm lược với tinh thần 'Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ'. Cuộc chiến đấu 60 ngày đêm tại các đô thị đã làm thất bại một bước chiến lược 'Đánh nhanh, thắng nhanh' của thực dân Pháp; tạo động lực và niềm tin để quân và dân ta chủ động bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, là tiền đề đưa đến thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Toàn quốc kháng chiến đã để lại nhiều bài học quý báu cho cách mạng Việt Nam, trong đó, có bài học về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Quang cảnh Hội nghị tổng kết năm 2023 của khối Mặt trận Đoàn thể xã Trà Cang

Khối Mặt trận Đoàn thể xã Trà Cang tổng kết năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 •   09/01/2024 02:05
 •   94
 •   0
Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Trà Cang vừa tổ chức tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Năm 2023, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và ngành cấp trên, trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương và từng ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Trà Cang đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện khá toàn diện, đồng bộ các mặt công tác và đạt được những kết quả khá nổi bật.
Đồng chí Lê Thanh Hưng - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Hội Nông dân huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024

 •   17/12/2023 08:00
 •   145
 •   0
Sáng ngày 15/12/2023 Hội Nông dân huyện Nam Trà My tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2023, tổng kết tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo Đề án 61 Huyện ủy năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thanh Hưng – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo các cơ quan phối hợp, đại diện Thường trực Đảng ủy 10 xã; Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa XII; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân 10 xã, các cá nhân được khen thưởng.
DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHÓA XII (2021-2026)

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NAM TRÀ MY KHÓA XII (2021-2026)

 •   24/07/2021 05:54
 •   1003
 •   0
Danh sách tổng cộng có 30 người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Nam Trà My khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Về cơ cấu, thành phần cụ thể như sau: Nữ: 08/30 người, chiếm tỷ lệ 26,66%; dân tộc thiểu số: 15/30 người, chiếm tỷ lệ 50%. Về trình độ chuyên môn: Sau đại học: 7/30 người, chiếm tỷ lệ 23,33%; đại học: 22/30 người, chiếm tỷ lệ 73,33%; dưới đại học: 1/30 người, chiếm tỷ lệ 3,33 %. Về trình độ lý luận chính trị: Cử nhân: 1/30 người, chiếm tỷ lệ 3,33%; cao cấp: 23/30 người, chiếm tỷ lệ 76,66%; trung cấp: 5/30 người, chiếm tỷ lệ 16,66%.
Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X

 •   08/12/2023 17:32
 •   195
 •   0
I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM1. Các tổ chức tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam- Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị về thành lập Hội Phản đế đồng minh - tổ chức tiền thân đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Phản đế đồng minh đã tuyên truyền vận động Nhân dân dấy lên cao trào phản đế mạnh mẽ trong cả nước, với đỉnh cao là Xô viết Nghệ Tĩnh.- Trong những năm 1936 - 1940, Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Mặt trận Dân tộc Thống nhất Phản đế ra đời đã tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân chống đế quốc và bè lũ tay sai, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cho dân sinh, dân chủ, dân trí và dân quyền.
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 357 | lượt tải:133

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 364 | lượt tải:109

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 166 | lượt tải:74

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 541 | lượt tải:227

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 594 | lượt tải:185

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 602 | lượt tải:268

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 516 | lượt tải:215

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 850 | lượt tải:347

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1725 | lượt tải:718

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 870 | lượt tải:244
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1375 | lượt tải:270

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1453 | lượt tải:299
lich
vanban
dieuhanh
caicach
PHÓNG SỰ - VIDEO
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập87
 • Hôm nay1,333
 • Tháng hiện tại14,274
 • Tổng lượt truy cập877,179
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây