ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023 TẠI 10/10 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN

Chủ nhật - 27/08/2023 05:55 161 0
Thực hiện Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 7/8/2023 của BTT Ủy ban MTTQVN huyện về việc kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023; Từ ngày 15/8 đến ngày 23/8/2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kiểm tra công tác mặt trận năm 2023 tại 10/10 xã trên địa bàn huyện Nam Trà My.
ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2023 TẠI 10/10 XÃ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
              Tại các buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách công tác văn phòng (sổ ghi biên bản các hội nghị Ủy ban, họp BTT, trực báo Mặt trận hằng tháng, lưu trữ văn bản đi, văn bản đến); Hồ sơ giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực, Ban thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"”, “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; các chương trình, quy chế phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã với các cơ quan, đơn vị cùng cấp; Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2023; Kiểm tra công tác vận động, sử dụng, thanh quyết toán Quỹ vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ từ năm 2022 đến nay; hồ sơ đăng ký thi đua và hướng dẫn công tác thi đua, ký kết giao ước thi đua của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với Ban công tác Mặt trận khu dân cư; Công tác thông tin tuyên truyền và kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng các ngày Lễ lớn, các sự kiện chính trị của quê hương, đất nước; Công tác kiện toàn ủy viên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, Ban công tác Mặt trận khu dân cư nhiệm kỳ 2022-2024. Đồng thời Đoàn kiểm tra nghe và trao đổi các ý kiến giải trình của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Tiếp thu những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác Mặt trận tại cơ sở. Thông tin đến Thường trực Đảng ủy xã những kết quả đạt được, những mặt tồn tại hạn chế của BTT Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ trong thời gian đến.
2 22

Qua công tác kiểm tra, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận huyện đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận xã trong công tác chuẩn bị và tạo điều kiện thuận lợi cho buổi kiểm tra. Trong năm 2023, Ủy ban Mặt trận xã đã ban hành chương trình phối hợp và thống nhất hành động theo đúng chủ đề năm và bám sát vào nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hầu hết, BTT Ủy ban Mặt trận xã đã củng cố kiện toàn Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban vận động Quỹ vì người nghèo ở xã. Hiệp thương với các tổ chức thành viên về triển khai cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", tập trung vào nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ hộ đăng ký thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới, sắp xếp quy hoạch khu dân cư. Tổ chức 04 Hội nghị giám sát chuyên đề theo quyết định 217 của Bộ chính trị và 03 Hội nghị giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Thanh tra Nhân dân tổ chức 07 cuộc giám sát và Ban giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 08 cuộc giám sát. Công tác thông tin tuyên truyền của 10 xã được triển khai thông qua hình thức hội nghị, các buổi họp khu dân cư, tuyên truyền miệng, fanpaper facebook, zalo, đăng tin bài, hình ảnh hoạt động trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Mặt trận huyện. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt được kết quả cụ thể như vận động Nhân dân hiến trên 5000m2 đất và trên 4000 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, sắp xếp quy hoạch khu dân cư. Đồng loạt hưởng ứng Ngày môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường. Xây dựng mô hình kinh tế, tăng gia sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gắn với phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như mô hình chăn nuôi Dê sinh sản ở Trà Nam, chăn nuôi bò tập trung ở xã Trà Vân, Trà Don; mô hình trồng lúa nuôi cá và mô hình vận động Nhân dân tham gia Hợp tác xã trồng rau sạch thương phẩm tại xã Trà Vinh.
                Tuy nhiên, còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế trong công tác Mặt trận tại 10 xã trong năm 2023 cần phải kịp thời, khắc phục. Việc cộng tác tin bài phản ánh các hoạt động của Mặt trận xã đối với trang thông tin điện tử của Mặt trận huyện còn ít, không thường xuyên; công tác giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, giám sát của BTT Mặt trận xã còn thiếu báo cáo, kiến nghị sau giám sát. Công tác phối hợp tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân và phối hợp với Công an xã tổ chức Hội nghị Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân ở một vài xã còn thiếu biên bản Hội nghị và báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân. Hội nghị gặp mặt, đối thoại với các vị ủy viên ủy ban Mặt trận, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa được quan tâm. Việc hiệp thương với các tổ chức thành viên triển khai cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” chưa rõ sản phẩm, kết quả đạt được. Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam chưa cụ thể hóa bằng các Hội nghị tọa đàm, diễn đàn, phiên chợ, hội chợ bày bán sản phẩm địa phương. Bảng điểm thi đua áp dụng cho Ban công tác Mặt trận khu dân cư chưa bám sát vào chức năng nhiệm vụ của địa phương và Ban công tác Mặt trận khu dân cư.
                 Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Tấn Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận huyện đề nghị Mặt trận xã tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; khắc phục ngay những hạn chế Đoàn kiểm tra nêu ra; tham mưu, phối hợp với UBND cùng cấp chi nguồn kinh phí hỗ trợ Ban vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng tiền, hàng cứu trợ ; đồng thời tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã  nhiệm kỳ 2024-2029.
 

Nguồn tin: VĂN PHÒNG ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 601 | lượt tải:208

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 599 | lượt tải:174

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 368 | lượt tải:136

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 728 | lượt tải:272

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 771 | lượt tải:232

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 792 | lượt tải:315

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 765 | lượt tải:269

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 1042 | lượt tải:396

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1901 | lượt tải:764

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1085 | lượt tải:278
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Hôm nay727
  • Tháng hiện tại15,477
  • Tổng lượt truy cập979,993
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1580 | lượt tải:304

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1644 | lượt tải:335
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây