KHÍ THẾ MỚI, NIỀM TIN MỚI, THẮNG LỢI MỚI

Thứ ba - 08/02/2022 18:50 973 0
Trả lời phỏng vấn Báo chí trước thềm Xuân Nhâm Dần năm 2022, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định niềm tin mới, thắng lợi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo kịp thời của Quốc hội, Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân tộc, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

PV: Thưa Chủ tịch, nhìn lại chặng đường một năm qua, Mặt trận đã để lại những dấu ấn gì trong việc ngày càng đảm đương tốt hơn sứ mệnh gìn giữ, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến:  - Năm qua là một năm đất nước gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, song về cơ bản chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam được tổ chức triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Hệ thống Mặt trận đã không ngừng nỗ lực, chủ động, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có những mặt công tác đạt kết quả nổi bật, tích cực, được Đảng, Nhà nước ghi nhận, đánh giá cao; được các tầng lớp nhân dân ở trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài đồng tình, hưởng ứng.

Do triển khai đồng thời nhiều nhiệm vụ quan trọng, có những nhiệm vụ phát sinh, mới, khó, chưa có tiền lệ, quá trình vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, song do có sự chủ động, sáng tạo, bám sát ý kiến, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp; chú trọng phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, ban, bộ, ngành ở Trung ương, chính quyền các cấp ở địa phương; sự phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên, do đó, về cơ bản các nhiệm vụ bảo đảm chất lượng, tiến độ, tạo sức lan toả mạnh mẽ trong xã hội. Những nỗ lực và cố gắng vượt bậc của cả hệ thống Mặt trận thời gian qua đã tiếp tục khẳng định hơn nữa vị trí, vai trò, quyền và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị. Điều này được thể hiện trên 5 điểm nhấn nổi bật như sau:

Thứ nhất, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã chủ động sớm ban hành Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngày 16/8/2021, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đây là Hội nghị mang ý nghĩa lịch sử, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội. Hội nghị đã vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự và có bài phát biểu chỉ đạo rất sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đến ngày 30/11/2021, 100% Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố; hầu hết các tổ chức thành viên đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Điểm nhấn thứ hai là hệ thống MTTQ Việt Nam đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia và góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội lớn của toàn dân tộc, với số lượng cử tri tham gia đi bầu cử cao nhất từ trước tới nay, đạt tỉ lệ 99,6% tổng số cử tri cả nước bầu được 499 đại biểu Quốc hội.

Điểm nhấn thứ ba là khẳng định vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. MTTQ Việt Nam đã linh hoạt, sáng tạo tổ chức các hoạt động để lan tỏa tinh thần đoàn kết, thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời ra Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chủ động, tự giác, đoàn kết tham gia phòng, chống dịch; hiệp thương, phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên nhanh chóng triển khai Chương trình “Triệu phần quà Đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”, chương trình nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, gặp mặt cán bộ y tế các bệnh viện Trung ương tăng cường cho các tỉnh phía Nam phòng, chống dịch và nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác để huy động mọi nguồn lực cho Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả công tác vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 (từ ngày 1/5/2021 đến nay) trong cả nước với tổng số kinh phí và hiện vật đã vận động được là hơn 22.406 tỷ đồng (qua hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên hơn 13.598 tỷ đồng; qua Quỹ vaccine hơn 8.808 tỷ đồng). Đã phân bổ, hỗ trợ và chi mua vaccine phòng Covid-19 hơn 19.890 tỷ đồng.

Điểm nhấn thứ tư là sự lan tỏa của Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư trong dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam được tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, vừa giữ được không khí đoàn kết, vui tươi của Ngày hội.  

Và điểm nhấn thứ 5 chính là việc vận động nhân dân triển khai hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Trong đó đặc biệt là các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các hoạt động cứu trợ, chăm lo gia đình chính sách, các đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19...

Theo báo cáo của 63 tỉnh, thành phố, đến ngày 30/11/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 4.467 tỷ đồng, trong đó  Quỹ “Vì người nghèo” 4 cấp vận động được 1.146 tỷ đồng; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ chương trình an sinh xã hội 3.321 tỷ đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” Trung ương đã phân bổ số tiền trên 48 tỷ đồng đến các địa phương để hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết, thăm và tặng quà tết cho hộ nghèo. Ở các địa phương, cùng với sự hỗ trợ của ngân sách Nhà nước và sự trợ giúp của cộng đồng, Mặt trận các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 32.654 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo; trợ giúp hàng triệu lượt người nghèo về sinh kế, khám, chữa bệnh, học tập...

Để đáp ứng ngày càng tốt hơn, xứng đáng hơn, trọng điểm hơn, đúng tầm hơn nhiệm vụ của mình, theo Chủ tịch, trong thời gian tới, Mặt trận sẽ triển khai thực hiện những mục tiêu gì? và cần có những yêu cầu nào đối với đội ngũ những người làm công tác Mặt trận?

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: - Trong bối cảnh cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng trước mắt khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, bởi vậy, trong năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Trước tiên, MTTQ các cấp cần tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội, Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19; đẩy mạnh phong trào thi đua phục hồi phát triển kinh tế, xã hội.

Cùng với đó, tập trung chỉ đạo xây dựng 3 Đề án và 1 Chỉ thị trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định: Trình Bộ Chính trị quyết định về cơ cấu tổ chức, bộ máy của cơ quan MTTQ Việt Nam; Trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; Trình Ban Bí thư cho ý kiến về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết của Đoàn Chủ tịch về việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và ban hành Kết luận của Ban Bí thư về tăng cường chỉ đạo tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam hàng năm; Trình Ban Bí thư cho ý kiến, ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phát huy vai trò của mình, MTTQ các cấp cần nỗ lực hơn nữa nâng cao thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW của Hội nghị TW 4 khóa XIII; các quy định, quyết định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đa dạng hóa cách thức để lắng nghe được nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh tới Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp, thống nhất hành động với các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam, để tạo thành sức mạnh tổng hợp của hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương cơ sở.

MTTQ các cấp cũng tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa các chương trình phối hợp, phong trào thi đua yêu nước do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và MTTQ Việt Nam phát động.

Để triển khai hiệu quả 5 nội dung trọng tâm trên, mỗi cán bộ Mặt trận các cấp cần tự học tập, nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, phương pháp công tác; phát huy tinh thần gương mẫu, tận tụy, trách nhiệm, kỷ cương, nhân ái, với phương châm: "óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm" như lời dạy của Bác Hồ kính yêu, “hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân”.

Thưa Chủ tịch, trong thời khắc của một mùa xuân mới, Chủ tịch có điều gì nhắn nhủ tới đồng bào, chiến sỹ trong nước và kiều bào ta ở nước ngoài?

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: - Năm 2021 khép lại với nhiều khó khăn, thách thức. Tôi xin bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu; tri ân, tôn vinh những đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành Y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ Mặt trận ở cơ sở đã không quản ngại khó khan gian khổ, bất chấp hiểm nguy, bám địa bàn, bám dân ở nơi tâm dịch vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe, cuộc sống bình yên của nhân dân và sự phát triển bền vững, trường tồn của đất nước. 

Sự gắn kết và sức mạnh của tinh thần nhân ái đó chính là tiền đề để chúng ta vững bước tiến vào năm 2022. Tôi tin rằng, với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, những quyết sách và sự quản lý, điều hành của Quốc hội, Chính phủ, sự chung sức, đồng lòng của toàn thể nhân dân, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, đất nước ta sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Chúng ta đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 với khí thế mới, niềm tin mới, thắng lợi mới.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch.  

Nguồn tin: Hương Diệp - Quang Vinh ( UBTWMTTQVN)

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

lich
vanban
dieuhanh
caicach
VAN KIEN DAI HÔI 22
TAI LIEU BAN TTND 2
DIEU LE KHOA IX CHA
luatmattran
hu
2016 11 19 104342
namtramy
qoffice
VĂN BẢN MỚI

43

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 601 | lượt tải:208

Nghị quyết số 45-NQ/TW

Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng và pháy huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu câu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 599 | lượt tải:174

26-CT/TW

Chỉ thị của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Thời gian đăng: 02/12/2023

lượt xem: 368 | lượt tải:136

76/KH-MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế huyện Nam Trà My 2023

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 728 | lượt tải:272

75/MTTQ-BTT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ đối ngoại Nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài

Thời gian đăng: 21/02/2023

lượt xem: 771 | lượt tải:232

21/HD-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 16/02/2023

lượt xem: 792 | lượt tải:315

10/CTr-MTTQ-BTT

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP VÀ THỐNG NHẤT HÀNH ĐỘNG CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM TRÀ MY NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 765 | lượt tải:269

HD/21-MTTQ-BTT

HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC MẶT TRẬN THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN NĂM 2023

Thời gian đăng: 13/02/2023

lượt xem: 1042 | lượt tải:396

Số 70 - KH/HU ngày 27.07.2022

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII của Đảng

Thời gian đăng: 04/08/2022

lượt xem: 1902 | lượt tải:764

Số: 1486/MTTQ - BTT ngày 22.07.2022

Về việc đề nghị phối hợp triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022

Thời gian đăng: 22/07/2022

lượt xem: 1085 | lượt tải:278
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay727
  • Tháng hiện tại15,608
  • Tổng lượt truy cập980,124
PHÓNG SỰ - VIDEO
GIẤY MỜI

Số: 16 - CV/BTGHU ngày 14.03.2022

Mời dự hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy trực tuyến tháng 3 năm 2022

Thời gian đăng: 14/03/2022

lượt xem: 1580 | lượt tải:304

Số: 34/ GM - UBND ngày 18.02.2022

Dự Gặp mặt báo chí đầu xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian đăng: 01/03/2022

lượt xem: 1644 | lượt tải:335
doanket1
thanhcong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây